Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Martin Antuš

Martin Antuš

Venujem sa fotografovaniu a tak trochu tvorbe web stránok. 

URL webstránky: http://www.Fotom.sk E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

"Mária vie počúvať Boha. No pozor: to nie je obyčajné povrchné vypočutie, ale pozorná, ochotná a prijímajúca otvorenosť voči Bohu. Nie ako naša občasná rozptýlenosť pred Pánom alebo ľuďmi: počujeme síce slová, ale nepočúvame ich ozajstne. No Mária je pozorná, sústredene načúva Bohu. Načúva aj realite, okolnostiam svojho života, konkrétnym skutočnostiam, idúc do hĺbky k ich pravému zmyslu. To platí aj pre náš život: treba načúvať znejúcemu Božiemu hlasu v každodenných skutočnostiach s pozornosťou voči ľuďom  a udalostiam. Pretože Pán, stojac vo dverách nášho života, klope mnohými spôsobmi, nastavuje nám do našej cesty znamenia a dáva nám schopnosť všimnúť si ich. Mária je matkou pozorného načúvania Bohu a rovnako pozorného vnímania životných udalostí." (Príhovor 31. 5. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Sme ako apoštoli v Evanjeliu: často upätí na svoje istoty, ustrnutí v spomienkach nad hrobmi zosnulých, čo akoby len prežívali v historickej pamäti na spôsob významných osobností. My sa však bojíme Božích prekvapení v našom živote! On nás však prekvapuje vždy, už je raz taký. Neuzatvárajme sa pred všetkým tým novým, čím chce Boh obohatiť náš život. Často sme zmorení, smutní, preťažení ťarchou vlastných hriechov, už-už sa vzdávame. Neuzatvárajme sa do seba, nestrácajme dôveru, nikdy nerezignujme: niet situácií, ktoré by Boh nemohol zmeniť; niet hriechu, ktorý by nemohol odpustiť, ak sa mu otvoríme." (Homília 30. 3. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Nová evanjelizácia vyzýva k odvahe kráčať proti prúdu, obrátiť sa od modiel k jedinému pravému Bohu. Nemôže súčasne používať iný jazyk ako jazyk milosrdenstva, najprv činmi i postojmi, a potom slovami. Každý pokrstený je Christoforus – nositeľ Krista, ako hovorievalistarokresťanskí svätí otcovia. Kto stretol Krista, ako tá Samaritánka pri studni, nemôže si podržať túto skúsenosť len pre seba. Pýtajme sa všetci: "Cíti ten, kto nás stretáva, vrúcnosť viery z nášho života? Vidí na našej tvári radosť zo stretnutia s Kristom?" (Príhovor  14. 10. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Zaujímavé - Boh je plný radosti! Akej radosti? Potešením Boha je odpúšťať! Je to radosť pastiera nachádzajúceho svoju ovečku; radosť ženy nachádzajúcej stratený peniaz; radosť otca prijímajúceho strateného syna, ktorý zomrel a vrátil sa živý do Otcovho domu. V tom je celé, naozaj CELÉ evanjelium, celé kresťanstvo! Všimnite si však: to nie je iba sentimentalita a akési konformné dobráctvo! Naopak, iba milosrdenstvo má skutočne silu zachrániť človeka i svet pred rakovinou hriechu, morálneho i duchovného zla. Iba láska vie vyplniť v srdci človeka tú priepastnú prázdnotu zla, ktorú v ňom a dejinách sveta otvára samo zlo." (Anjel Pána 15. 9. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Pane, daj nám všetkým svoju milosť a silu, aby sme boli hlboko zjednotení s Kristom, ktorý je uholným kameňom, pilierom a oporou nášho života i života celej Cirkvi. Aby sme boli jej živými kameňmi, o to sa modlíme vedení Kristovým Duchom." (Katechéza, 26. 6. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Je to Boží plán, aby sme sa všetci dokázali podeliť o dobrá zeme; aby nikto nemusel čeliť neľudským životným podmienkam, aby nezostal bez jedla, aby nezomrel pre nemožnosť dostať sa k lekárovi. Žiaľ, je to práve osobný a spoločenský hriech, čo dnes bráni Božiemu snu stať sa realitou." (Pôstne posolstvo, 6. 2. 2008)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Ľudí, ktorí počuli dvanásťročného Ježiša v chráme odpovedať na otázky učiteľov, zachvátil úžas. S nimi aj Jozefa a Máriu po trojdňovom hľadaní Ježiša. Prvým ovocím vypočutého Božieho slova je teda úžas, spôsobený dotykom toho Božského. Ide o prekvapenie prinášajúce radosť, ba viac ako radosť: veď práve vtedy sa do nášho srdca zasieva Božie slovo." (Homília 8. 6. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Pre mňa sa viera zrodila zo stretnutia s Ježišom. Osobné stretnutie, ktoré sa dotklo môjho srdca a dalo môjmu životu smer a nový zmysel. A toto stretnutie umožnil zároveň život v spoločenstve viery, v ktorom som žil a vďaka ktorému som našiel prístup k pochopeniu Svätého písma a k novému životu, prýštiacemu z Ježiša prostredníctvom sviatostí. Prístup k bratskému spoločenstvu so všetkými ľuďmi, tiež k službe chudobným, ktorí sú ozajstným obrazom Pána. Bez Cirkvi by som nemohol stretnúť Ježiša, hoci si uvedomujem, že nesmierny poklad viery sa uchováva v krehkých hlinených nádobách nášho človečenstva." (List Scalfarimu 4. 9. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Nie je jednoduché odovzdať sa tajomným hlbinám Božieho milosrdenstva, ale aj tak to musíme urobiť! Niekto povie: "Otče, keby ste poznali môj život, nehovorili by ste takurobil som hrozné veci!" Tým skôr! Tým skôr poteš Ježiša, že mu všetko vyrozprávaš! On zabudne, má naozaj zvláštnu schopnosť zabúdať. Zabudne, pobozká ťa, objíme a len povie: "Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš."  Boh sa NIKDY neunaví odpúšťať, to skôr my sa unavíme prosiť o odpustenie. Prosme o milosť, aby sme neustali v týchto prosbách o odpustenie." (Homília 17. 3. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Aj medzi nami sa prejavuje nepoddajnosť Duchu Svätému. Ba povedzme to na rovinu: Duch Svätý je pre nás nepríjemný. Pretože nás pohýna, aby sme sa rozhýbali a vykročili, pohýna Cirkev, aby kráčala dopredu. Ale my sme ako Peter pri Premenení Pána: "Ach, Pane, dobre je nám tu takto pospolu!" To je hlavné, mať sa príjemne, mať Ducha Svätého takého skroteného, upokojujúceho. To však nejde, veď on je onen prichádzajúci a odchádzajúci vánok, o ktorom nevieme, odkiaľ a kam ide. To je Božia sila, ktorá nás utešuje a je zdrojom sily na to, aby sme kráčali ďalej. Kráčať ďalej vpred!" (Homília, 16. 4. 2013)

 

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky