Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

DEKRÉTY APOŠTOLSKEJ PENITENCIÁRIE

 

Dekréty Apoštolskej Penitenciárie k vyhlásenému Roku Sedembolestnej Panny Márie

 

   Apoštolská Penitenciária (prot. č. 831/13/I) na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou poveril touto vecou, udeľuje

JUBILEJNÉMU ROKU DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV

pri náležitom splnení zvyčajných podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

   Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci:

a) pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň jedným desiatkom ruženca,

b)  vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým uvedené modlitby,

c) 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

   Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu.

   Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici jubilejných chrámov, vedení pastoračnou láskou, ochotne a veľkodušne venovali vysluhovaniu pokánia a často poskytovali Sväté prijímanie chorým.

   Toto má platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.

 

   Krzysztof Nykiel, vedúci úradu

   Mauro Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi Piacenza, veľký penitenciár

 

 

   DEKRÉT

   (prot. č. 832/13/I)

   Apoštolská penitenciária z moci úradu, ktorým jedine ju poveril Svätý Otec v Kristovi a náš pán, z Božej milosti pápež František, láskavo súhlasí, aby ctihodní najdôstojnejší arcibiskupi a biskupi, členovia Konferencie biskupov Slovenska, pri príležitosti Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska, v deň vybraný tak, aby to vyhovovalo veriacim, po obetovaní božskej obety udelili všetkým prítomným veriacim kresťanom, ktorí sa zrieknu akejkoľvek náklonnosti k hriechu a zúčastnia sa na tejto obete, pápežské požehnanie obdarené úplnými odpustkami, ktoré je možné získať za zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca).

   Kresťanskí veriaci, ktorí nábožne prijali pápežské požehnanie, aj keď sa z rozumných dôvodov nemohli fyzicky zúčastniť posvätných obradov, ale vykonávanie týchto obradov sledovali so zbožnou a uzobranou mysľou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, nech tiež nepochybujú o tom, že môžu podľa noriem práva získať úplné odpustky.

   Toto platí bez ohľadu na všetky protichodné ustanovenia.

   Vydané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 3. decembra v roku 2013 od Pánovho Vtelenia.

 

   Krzysztof Nykiel, vedúci úradu

   Mauro Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi Piacenza, veľký penitenciár

 

 

   Za vybrané chrámy Prešovskej archieparchie na získanie úplných odpustkov za horeuvedených podmienok raz denne počas celého Jubilejného roka Sedembolestnej ustanovujem tieto chrámy:

   Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, baziliku minor v Ľutine, horu Zvir v Litmanovej, Bukovu Hôrku a farské chrámy v Čirči, Humenom-meste, Vranove nad Topľou-Čemernom, Sečovskej Polianke, Snine-meste a v Šašovej.

 

 

 

Nemáte oprávnenie aby ste mohli písať komentáre.Prosím prihláste sa!

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky