Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Modlitba za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou

   Spojme sa aj v našej farnosti vo vytrvalej modlitbe za našu odvahu, za ochranu pred šíriacimi sa bludmi o manželstve, rodine.

   Je to dôležitý moment nášho národa, ale aj našich rodín. Možno je tu čas viac sa rozprávať aj na tému predmanželského života, jeho zľahčovanie, či ignoráciu morálnych zákonov.

   Túto modlitbu sa budeme modliť po každej svätej liturgii, ale môžte sa ju modliť aj doma, v kruhu svojich rodín.

 

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

 

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho

a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.

Ty si stvoril človeka na svoj obraz.

Stvoril si ho ako muža a ženu,

aby obidvaja v celoživotnej jednote

tela a srdca plnili svoje poslanie

a tak verne zobrazovali tvoju lásku.

Ty si v manželskom zväzku muža a ženy

naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.

S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok.

Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou

a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,

ktorá neraz odmieta chrániť

a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.

Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu,

Otcu i Synu i Svätému Duchu,

teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

 

Nemáte oprávnenie aby ste mohli písať komentáre.Prosím prihláste sa!

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky