Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

V Košiciach sa rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Michalom Vasiľom

Košice 30. marca (TK KBS) V Košiciach sa rozlúčili s otcom sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Cyrila Vasiľa – Michalom Vasiľom. Pohrebným obradom, pred ktorým sa prítomní modlili za zosnulého kňaza posvätný ruženec, predsedal vladyka Cyril. Spojené boli aj s liturgiou, na ktorej sa prítomným prihovoril košický eparcha Mons. Milan Chautur.

V košickej gréckokatolíckej katedrále sa spolu s veriacimi zhromaždili aj ďalší biskupi – Peter Rusnák, Milan Lach, Bernard Bober, Stanislav Stolárik. Na obradoch sa zúčastnili aj vladykovia Fülöp Kocsis, hajdúdorožský arcibiskup a metropolita z Maďarska, Atanáz Orosz, miškovecký eparcha, a Eugeniusz Popowicz, pomocný biskup v Przemyśli v Poľsku. Prítomný bol aj podpredseda Národnej rady Ján Figeľ. Ďalej veľký počet kňazov a veriacich. Nekrológ prečítal Marko Rozkoš, riaditeľ BÚ v Košiciach (pripravil ho Michal Hospodár).

V homílii sa prítomným prihovoril vladyka Milan. Všetkým pripomenul všeobecnú ľudskú skúsenosť z rozličných typov lúčenia, ktoré zažil aj nebohý kňaz o. Michal Vasiľ, ktorý sa musel rozlúčiť s formáciou v kňazskom seminári počas rokov totality a likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi a tiež s dvomi farnosťami, kde počas pastorácie pôsobil. Ako paralelu použil slová Ježišovej rozlúčky s apoštolmi pres svojim umučením: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť“ (Por. Jn 16,20).

Na konci pohrebných bohoslužieb boli prečítané kondolenčné listy zo Štátneho sekretariátu vo Vatikáne, ktorý tlmočil prejavy sústrasti a kresťanskej nádeje od Svätého Otca Františka a tiež všetkých pracovníkov sekretariátu. Svoju osobnú spoluúčasť vyjadril i arcibiskup a metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska tak vo svojom mene ako i v mene všetkých katolíckych biskupov Slovenska a pozostalých uistil o modlitbách za večné šťastie v Božom náručí za zosnulého kňaza Michala Vasiľa.

Telesné pozostatky neskôr uložili v rodinnom hrobe na miestnom cintoríne v Nižnom Čaji. Modlitbu panychídy viedol vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup.

O. Michal Vasiľ, st. sa narodil 12. septembra1926 vo Vechci (o. Vranov nad Topľou). Po získaní základného vzdelania absolvoval Učiteľskú akadémiu v Michalovciach, ktorú ukončil v roku 1945. Dva roky pôsobil v učiteľskej praxi. Po počutí Božieho volania ku kňazskému stavu sa v roku 1947 prihlásil na Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu v Prešove. Tu ho do duchovného stavu pristrihol bl. vladyka Pavol P. Gojdič. V 3. ročníku štúdia ho zastihol smutne známy rok 1950 a udalosti násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Bol prenasledovaný, internovaný vo vyšetrovacej väzbe v Prešove, krátko väznený v Hlohovci.

Na povolávací rozkaz nastúpil do vojenskej služby PTP (pomocných technických práporov) v bani v Karvinej, Plzni a inde, kde strávil na rôznych manuálnych prácach tri roky. Bola to vysoká škola života a svedectva vernosti Katolíckej cirkvi. Po prepustení z PTP sa zamestnal v podniku Drevona Vranov, kde pracoval ako účtovník od roku 1954. V roku 1958 sa oženil s Máriou rod. Lackovou. Pán im požehnal v manželstve dvoch synov. Tak sa dočkal obnovenia našej cirkvi a hneď si dokončil diaľkovo štúdiá na CMBF v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal 11.5.1969 z rúk blaženého biskupa ThDr. Vasiľa Hopka v Prešove. Bola to prvá verejná vysviacka gréckokatolíckych kňazov po vyše 18 rokoch. Nasledujúcich sedem rokov pôsobil ako administrátor farnosti Vernár. Boli to náročné časy, keď bolo treba za veriacimi cestovať, nemal ani kde bývať a bola potreba oživiť a stabilizovať riadny farský život gréckokatolíkov.
V roku 1976 bol vymenovaný za administrátora farnosti Zdoba – Sady nad Torysou, kde pôsobil 21 rokov až do odchodu na zaslúžený odpočinok. Tu zažil dvojnásobnú radosť kňazských primícií svojich synov, z ktorých mladší sa stal neskôr biskupom. Po skončení aktívnej pastoračnej služby sa usadil v Nižnom Čaji, kde nakoľko mohol, ešte kňazsky vypomáhal. Tu odprevadil na večnosť svoju manželku a ďalších príbuzných.

Otec Vasiľ bol tichý, pracovitý a pokojamilovný kňaz. Vyžarovala z neho zdravá kňazská nábožnosť. V pastoračnej službe sa snažil vychádzať dobre so všetkými ľuďmi. S ním odchádza jeden z posledných svedkov udalostí 50-tych rokov. Sám o tom vydal svedectvo pri výrobe dokumentárneho filmu Vzkriesenie. Posledných šesť rokov striedal svoj pobyt medzi farou syna Michala a rímskym bytom syna Cyrila. Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi v piatok 27. marca 2015 v Červenej Vode.

Zdroj: (http://grkatba.sk/v-kosiciach-sa-rozlucili-s-greckokatolickym-knazom-michalom-vasilom/Prevzaté z TK KBS / Michal Hospodár)


Foto: Vianoce 2011; zľava: o. Michal Vasiľ st.,synovia – vladyka Cyril Vasiľ a o. Michal Vasiľ. Foto prevzaté z www.vasil.sk

 

Nemáte oprávnenie aby ste mohli písať komentáre.Prosím prihláste sa!

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky