Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Príprava na Vianoce

Príprava na Vianoce

Na veľké a slávne udalosti vykúpenia sa veriaci v Cirkvi pripravujú pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok Narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému predchádza obdobie pôstu tzv. Filipovka, ktorá sa začína deň po sviatku svätého apoštola Filipa. V roku 1166 sa Konštantínopolský snem uzniesol, že pôst sa bude začínať 15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane. Tak bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst v cirkvi.

Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných patriarchov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod Mesiáša. V čase filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia veriacich vo viere príkladom starozákonných, ale aj novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi v tomto pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista sú zasvätené pamiatke sv. Praotcov a svätých Otcov Starého zákona.

Pôst bol zavedený, aby pripravil veriacich na dôstojnú oslavu a duchovné prežitie veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.

Áno, pripraviť sa na hlboké, živé slávenie a prežitie sviatkov Narodenia Pána je úlohou každého veriaceho človeka. Preto je veľmi múdre využiť aj v tomto roku čas pôstu, ktorý sa nám všetkým ponúka. Musíme nanovo pochopiť a uveriť, že hľadať večný život a svoju stratenú dôstojnosť, o ktorú sme prišli následkom hriechu našich prarodičov Adama a Evi i svojich vlastných hriechov je tou najlepšou prípravou na skutočnosť, že Boh kvôli nám z lásky prišiel osobne v tele na túto zem ako záchranca.  Preto vykonal dielo spásy, cez ktoré nám túto dôstojnosť a večný život bez rozdielu naspäť vracia ako svojím milovaným deťom. Toto je naozajstné posolstvo sviatku Narodenia Pána. Ak v tomto duchu sa budeme pripravovať na príchod Mesiáša a takto prežijeme tieto sviatky, potom to budú najkrajšie, najradostnejšie a najužitočnejšie Vianoce aké sme kedy prežili.

Z celého srdca nám všetkým žehnám, vyprosujem a želám, aby každý jeden z nás našiel svoju stratenú dôstojnosť a večný život v novonarodenom Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a tak zakúsil vo svojom živote dotyk živého Boha a jeho veľkú lásku k nám.

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!                                                                                                                             

SLÁVIME JEHO!                                                        

                                                                                                                                                                                            Mgr. Pavol Seman                                                                                                                                                                                                                                                                           farár farnosti Hanušovce nad Topľou

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky