Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

   Veľký pôst sa vo v Gréckokaotlíckej cirkvi na Slovensku začína pondelokom po Syropôstnej nedeli a končí sa v piatok pred Kvetnou nedeľou.

   Veľký štyridsaťdňový pôst je najprísnejším a najdôležitejším pôstnym obdobím.

   Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009.

   V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu:

   1. Zdržnalivosť od mäsa

     – v piatky cez rok; s výnimkou prikázaných sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov;

     – v stredy počas Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Krstiteľa.

   2. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a Bohozjavením Pána.

   3. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom:  v prvý deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.

   4. Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

 

   Výklad Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára 1969 o pôstnej disciplíne:

   1. Zdržanlivosť znamená:  nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.

   2. Pôst znamená nejesť, pripúšťa sa však najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine.

   3. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale zdržanlivosť ostáva.

   4. Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (prikázané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

   5. Pod slovným spojením „odporúčané sviatky" treba rozumieť veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového sviatku.

   6. Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky"  treba rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja (samozrejme, okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

   7. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.

   8. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.

   9. Pod slovom „Štyridsiatnica" treba pre účely tohto dekrétu rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

   10. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu).

   11. „Zakázaný čas" znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Nemáte oprávnenie aby ste mohli písať komentáre.Prosím prihláste sa!

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky