Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Modlitba zasvätenia Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

   Pane Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, ty nás miluješ večnou láskou. Dobrý pastier, položil si život za nás a pre našu spásu si sa obetoval skôr, než sme ťa poznali a mohli milovať. Láskyplný Ježiš, ty si tým, ktorí si ctia tvoje Božské Srdce, prisľúbil hojnosť svojich milostí. Ak sú spútaní nejakým hriechom, vyslobodenie. Ak sú vlažní, horlivosť. Ak sú horliví, vysokú dokonalosť. A všetkým ctiteľom bez rozdielu blažené skonanie a šťastné stretnutie s tebou vo večnosti.

 

   Presvätá Bohorodička, ty si nad cherubínov slávnejšia a dôstojnosťou prevyšuješ všetko tvorstvo. Kristus ťa daroval kresťanskému ľudu ako mocnú Ochrankyňu, aby si ho zastávala a zachránila hriešnikov i všetkých, čo u teba hľadajú útočisko. Preto ťa velebíme ako svoju Zástankyňu.

  Ty poznáš všetky naše utrpenia a nádeje, ty materinsky preciťuješ všetky naše boje medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou, ktorá trápi svet. Prijmi naše volanie, ktorým sa vo Svätom Duchu obraciame priamo na tvoje Srdce, a svojou láskou objím všetkých, ktorí toto objatie najviac očakávajú. Prijmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, našu Prešovskú archieparchiu, ktorú dnes s láskou zverujeme tebe, drahá Matka.

   Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička, Panna. Neodmietni prosby nás, ktorí sme v skúškach. Hľa, stojíme pred tebou, Matka Krista, a zasväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Chceme sa pri tomto zasvätení celej Prešovskej archieparchie tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasvätiť aj Božskému Srdcu Ježišovmu.

   Nech sila tohto zasvätenia trvá po všetky veky a objíma kňazov, zasvätené osoby, rodiny, deti a mládež i všetkých veriacich našej archieparchie, i celej Prešovskej metropolie. Nech prekonáva každé zlo, ktoré zlý duch prebúdza v ľudských srdciach.

   Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Márie, pomôžte nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v ľudských srdciach a môže spôsobiť zánik nášho sveta.

   Ježiš a Mária, prosíme vás:

   Od hladu a vojny osloboďte nás!

   Od nevypočítateľného sebazničenia osloboďte nás!

   Od terorizmu osloboďte nás!

   Od závisti a nenávisti osloboďte nás!

   Od hriechov proti ľudskému životu osloboďte nás!

   Od ponižovania dôstojnosti Božích detí osloboďte nás!

   Od každého druhu nespravodlivosti v spoločenskom, národnom a medzinárodnom živote osloboďte nás!

   Od ľahkosti, s ktorou prestupujeme Božie prikázania, osloboďte nás!

   Od nemravnosti a zvrátenosti života osloboďte nás!

   Od úsilia zatieniť v srdciach ľudí samotnú Božiu pravdu osloboďte nás!

   Od straty svedomia citlivého na dobro a zlo osloboďte nás!

   Od hriechov proti Svätému Duchu osloboďte nás!

   Božské Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Márie, prijmite toto volanie plné ľudského utrpenia. Pomôžte nám v sile Svätého Ducha víťaziť nad každým hriechom človeka, nad hriechom celej ľudskej spoločnosti. Nech sa ustavične prejavuje nekonečná spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej lásky. Nech zastaví zlo a premení svedomie všetkých ľudí. Nech sa v Ježišovom Božskom Srdci a v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie zjaví všetkým svetlo nádeje a záchrany ľudstva. Amen.

Nemáte oprávnenie aby ste mohli písať komentáre.Prosím prihláste sa!

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky