Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Prázdninová bodka

Uvedenie nového farára do farnosti

Srdečne vítame v našej farnosti nového duchovného otca, protopresbytera Pavla Semana aj s celou jeho rodinou.Vieme, že to nie je ľahké, odísť zo zabehnutej farnosti, od svojich veriacich, zmeniť domov a začínať akoby odznova, no veríme, že s pomocou Božou a samozrejme aj nás veriacich to spoločne zvládneme a vytvoríme fungujúce a živé spoločenstvo, ktoré bude Pánu Bohu na slávu. Vitajte medzi nami otec Pavol!
foto by Fotom

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683064238379169&id=637398846279052

Rozlúčka s otcom Miroslavom Iľkom

Ďakujeme otcovi Miroslavovi za krásne obdobie, kedy bol bezprostrednou súčasťou našich životov, za množstvo dobrých vecí, ktoré vykonal pre naše farské spoločenstvo, od postavenia chrámu, cez farské centrum, až po rôzne akcie, na ktorých sme sa mohli spoločne stretnúť a zabaviť. Ďakujeme Bohu za každú chvíľu, ktorú sme mohli s Vami stráviť. Prajeme Vám všetko dobré vo Vašej novej farnosti, horlivých veriacich, ale hlavne veľa Božích milostí.
foto by Fotom

 

https://www.facebook.com/pg/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka-cirkev-farnos%C5%A5-Hanu%C5%A1ovce-nad-Top%C4%BEou-637398846279052/photos/?tab=album&album_id=1680781525274107

 

Pozývame na odpustovú slávnosť

Zvýraznenie úlohy rodiny pri odovzdávaní viery

   Rodina je jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva, hodnota, ktorú treba chrániť a rozvíjať. Od toho, aká je rodina sa odvíja obraz spoločnosti. Neoceniteľným poslaním rodiny je pomáhať deťom dosiahnuť plnú ľudskú veľkosť v podobnosti s Kristom.

   V Katechizme katolíckej Cirkvi čítame, že rodina je„prvou školou kresťanského života              a „školou plnšej ľudskosti“. Tu sa človek učí trpezlivosti a radosti z práce, bratskej láske, veľkodušnému a opätovnému odpúšťaniu a najmä uctievaniu Boha modlitbou a obetou svojho života“ (KKC 1657).

Čítať ďalej: Zvýraznenie úlohy rodiny pri odovzdávaní viery

Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

   Drahí bratia a sestry!

   Aj keď podľa múdrosti antického filozofa „nevstúpime dvakrát do tej istej rieky“, predsa sú chvíle nielen v našom osobnom živote, ale aj živote Cirkvi i národa, keď sa treba zahľadieť do minulosti. Chceme sa z nej poučiť a nechať sa ňou inšpirovať pri zápase o ochranu hodnôt západnej kresťanskej civilizácie, do ktorej od čias svätých Cyrila a Metoda patrí aj náš národ.

Čítať ďalej: Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému...

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky