Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Posvätenie kolivy

Päťdesiat rokov po smrti Teodora Tyrona sa rozhodol cisár Julián Apostata zneuctiť kresťanský pôst. Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa Teodor Tyron zjavil carihradskému patriarchovi Eudoxiovi a nariadil mu, aby zvolal všetkých kresťanov a zakázal im kupovať potraviny na tržniciach. Keď sa ho patriarcha spýtal, čo majú jesť, svätý mu odpovedal, aby jedli kolivu – varenú pšenicu s medom. Tak zachránil sv. Teodor kresťanov pred poškvrnením. Keď Julián videl, že je jeho nariadenie neúčinné, dal ho odvolať. Povolil predávať nepoškvrnené potraviny. Od tej doby slávi Cirkev prvú sobotu Veľkého pôstu pamiatku sv. Teodora Tyrona. V piatok prvého týždňa Veľkého pôstu na liturgií vopred posvätených darov sme aj my posvätili kolivu, ktorú sme s chuťou spoločne zjedli vo farskomm centre a tak sa posilnili v prežívaní sv. Štyridsiatnice.

Na obrázku môže byť: 2 ľudia, stojaci ľudia a interiér

Farský karneval

Fašiangy sú časom zábav, radosti a karnevalov. Nebolo tomu ináč ani tohto roku. Dňa 10. februára sa v našom centre P. P. Gojdiča konal farský karneval. V úvode o. Pavol všetkých privítal a modlitbou odštartoval karneval. Potom sa jednotlivé masky predstavili a vysvetlili dôvod, prečo si túto masku vybrali. Nasledovala hudba a tanec, ktoré si deti naplno vychutnali. Nechýbali ani ukazovačky a veselý spev. Na záver boli masky odmenené peknou cenou. Počas celého karnevalu si deti mohli pochutnať na vynikajúcich šiškách, pirohoch, detskom punči a ostatných dobrotách. Ďakujeme Bohu a všetkým za príjemnú zábavu.

Na obrázku môže byť: 20 ľudí, , usmievajúci sa ľudia, stojaci ľudia a interiér

 

10. ročník Rusnáckeho plesu

Božia prítomnosť nemá hraníc. Dôkazom toho bol aj jubilejný 10. ročník Rusnáckeho plesu, ktorý sa konal 20. januára 2018. Všetky zúčastnené páry boli milo privítané a obdarované ružou . Atmosféra bola veľkolepá a zábava skvelá. Ďakujeme všetkým za príjemne prežitý čas.

       

7. ročník farskej zabíjačky

V sobotu 13. januára sa konal 7. ročník obľúbenej farskej zabíjačky. Už od skorého rána bolo vo farskom centre rušno. Atmosféra bola úžasná. Šikovní majstri pripravovali zabíjačkové výrobky, na ktorých sme si všetci pochutnali. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto akcie.

Na obrázku môže byť: 5 ľudí, , usmievajúci sa ľudia, sediaci ľudia, jediaci ľudia a interiér  Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia a outdoor

FARSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2017

Mikuláš 2017

„Ó, ktože ctí si Mikuláša, ... “- slová tejto piesne zneli naším chrámom, keď v sprievode                 o. dekana a miništrantov vstupoval o. Mikuláš s veľkým batohom darčekov. Bol s nami prítomný na celej sv. liturgií. V závere sv. liturgie, po požehnaní sa otcovským hlasom prihovoril k deťom, ale aj nám dospelým. Poukázal na dôležitosť obdarúvania či už hmotnými alebo duchovnými darmi. Deti s nadšením počúvali slová o. Mikuláša a ukázali, že aj ony nás vedia potešiť či už peknou básničkou, pesničkou alebo aj modlitbičkou. Otec Mikuláš odmenil každé dieťa sladkým balíčkom.

S posolstvom obdarovania sme naplnení odchádzali z chrámu do našich domovov.

Bohu vďaka za dar sv. biskupa Mikuláša.

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky