Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Návrat k starobylej praxi podávania sv. prijímania nemluvňatám a malým deťom v Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku

   „Katolícka Cirkev má vo veľkej vážnosti ustanovizne, liturgické obrady, cirkevné tradície a spôsob života východných cirkví. Keďže tieto Cirkvi vynikajú úctyhodnou starobylosťou, prejavuje sa v nich apoštolská tradícia, ktorú máme od Otcov a ktorá tvorí časť Bohom zjaveného a nedeliteľného dedičstva Cirkvi“ (Orientalium Ecclesiarum 1).

   Sv. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Orientale Lumen vyzýva na počúvanie východných cirkví, žijúcich interpretov pokladu tradície, ktorý ony uchovávajú a v jeho kontemplácii vidí prvky veľkého významu pre plnšie a integrálne pochopenie kresťanskej skúsenosti. Oproti akejkoľvek inej kultúre má totiž kresťanský Východ jedinečné a privilegované postavenie, lebo predstavuje pôvodný kontext rodiacej sa Cirkvi.

Čítať ďalej: Návrat k starobylej praxi podávania sv. prijímania nemluvňatám a...

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

   Veľký pôst sa vo v Gréckokaotlíckej cirkvi na Slovensku začína pondelokom po Syropôstnej nedeli a končí sa v piatok pred Kvetnou nedeľou.

   Veľký štyridsaťdňový pôst je najprísnejším a najdôležitejším pôstnym obdobím.

   Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009.

Čítať ďalej: Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Posolstvo pápeža Františka na Veľký pôst

   Božie slovo je darom. Druhý je darom.

   Drahí bratia a sestry,

   Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť v priateľstve s Pánom. Ježiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo čaká na náš návrat k nemu, a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám (porov. Homília na svätej omši 8. januára 2016).

Čítať ďalej: Posolstvo pápeža Františka na Veľký pôst

Zabíjačka 2017

Zabíjačka: 
Dňa 11. februára 2017 sa v areáli nášho Farského centra konal už 6. ročník farskej zabíjačky. Cieľom tejto farskej aktivity je stretnúť sa v rámci farského spoločenstva, porozprávať sa a mať teda k sebe bližšie navzájom.
Majstri kuchári pripravujú počas zabíjačky rôzne špeciality, medzi ktoré patria jaternice, klobásy, tzv. laci pečeň, ovarové špeciality, škvarky, masť, ale aj perkelt a tzv. rajcupu. Veriaci teda majú možnosť nielen sa stretnúť a rozprávať sa, ale všetky tieto tradičné zabíjačkové jedlá aj ochutnať.

Veľká vďaka všetkým zanieteným organizátorom tejto farskej aktivity.

 

Link na fotky:

https://goo.gl/photos/7sWizbnzMdD5p7vX9

 

Rusnácky ples 2017 fotky

Link na fotky:

https://goo.gl/photos/JHUD7cGm1ZTm6Qh76

 

Mikulášska čižmička

 
 

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky