Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI 2016

 

 

 

K Roku milosrdenstva

   Prežívame v Cirkvi Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František vyhlásil v Katolíckej Cirkvi  a ktorý bude trvať do 20.11. 2016.

 

   Jubilejné sväté roky v Katolíckej cirkvi

   Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

   Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubilejný rok“ siaha až do 16. storočia. V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil Ján Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Katolícka cirkev pripisuje Jubilejnému roku duchovný význam v možnosti obnoviť vzťah s Bohom a blížnym. To znamená, že Svätý rok je vždy príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.

Čítať ďalej: K Roku milosrdenstva

Výstavba novej Cerkvi Bystré

Deti na náboženstve o sv. Mikulášovi

   Sv. Mikuláš, obľúbený svätec najmä vo východnej cirkvi je pre veriacich veľkým príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu k človeku.

   Aj keď je jeho životopis opradený mnohými legendami, odkaz je veľmi jasný aj dnešnému človeku.

   Na hodinách náboženskej výchovy sme sa s deťmi rozprávali o odkaze sv. Mikuláša, rozoberali jednotlivé legendy o ňom a následne deti písali svoje postrehy, úvahy a aj modlitby na práve rozoberanú tému. Niektoré z nich vám teraz ponúkame.

Čítať ďalej: Deti na náboženstve o sv. Mikulášovi

Pastiersky list KBS k Svätému roku Milosrdenstva

   Drahí bratia a sestry,

    prežívame obdobie Filipovky, v ktorom sa duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo dňa 8. decembra sa začne Svätý rok milosrdenstva.

Čítať ďalej: Pastiersky list KBS k Svätému roku Milosrdenstva

Spomienkové stretnutie

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 65. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
 
Mons. Cyril Vasiľ SJ gratulácia k 50-tke pri príležitosti 65. výročia likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 

 

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky