Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Úvodné slová

Dnes je už bežným javom, že sa internet využíva vrámci Cirkvi nielen ako zdroj informácií, ale aj ako jedna z možností ohlasovania viery. V Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky Cirkev a (2002) možno čítať takúto myšlienku:

„Hoci sa zdá, že svet spoločenských komunikačných prostriedkov je občas v protiklade s kresťanským posolstvom, predsa ponúka aj jedinečné príležitosti na ohlasovanie spásnej Kristovej pravdy celej ľudskej rodine. Stačí si uvedomiť napríklad „pozitívnu schopnosť internetu prenášať správy a učenie náboženského charakteru cez prekážky a hranice. Také široké publikum by predstihlo aj tie najtrúfalejšie predstavy tých, čo hlásali evanjelium pred nami... Katolíci sa nemajú báť nechať Kristovi otvorené dvere masmédií, aby jeho dobrú zvesť bolo počuť zo striech sveta."

Pevne veríme, že mnohí na našej stránke nájdete množstvo podnetných informácií do ďalších dní, resp. odpovede na otázky, ktoré Vás trápia vo Vašom živote.

                                                      Správcovia stránky

Upratovanie

Upratovanie cez GOOGLE DISK pre mobilne zariadenia!

 
 
 

Panorama

© Foto: Mgr. Martin Antuš www.Fotom.sk

 
 
 
 

Pobožnosť a katechézy pred ikonou Svätej rodiny

 

Knižnica

 

 

 

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky