Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2019

Dňa 27. 12. 2019 sa uskutočnil v centre P.P. Gojdiča stolnotenisový turnaj. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Prvé tri miesta boli ocenené diplomami a vecnými cenami, pričom prvý súťažiaci získal putovný pohár. Nálada bola vynikajúca počas hry, ale aj pri spoločnej večeri. Všetkým súťažiacim a zúčastnením úprimné ďakujeme za príjemné prežité spoločné chvíle.

Foto:TU

12 Rusnácky ples

Fašiangový čas sa ani tohto roku nezaobišiel bez 12. Rusnáckeho plesu, ktorý sa konal dňa 15.02.2020 v Stodolienke u Hricka. Príjemný čas strávený pri spoločnej večeri striedala zábava na parkete a neskôr bohatá polnočná tombola. V spoločnosti príjemnej hudby v podaní skupiny Song z Rešova sme sa pretancovali až do skorého rána.
Za vydarený priebeh plesu ďakujeme organizátorom, ochotnému majiteľovi reštaurácie p. Hrickovi, všetkým srdečným sponzorom, hudobnej skupine Song a prítomným hosťom.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Rusnáckeho plesu.
Prajeme Bohom požehnaný celý rok!

Fotky :TU

Dobrá novina v našej farnosti

Aj tento rok sa mladí a detí z farnosti Hanušovce nad Topľou zapojili do Dobrej noviny. Naši koledníci ohlasovali Radostnú zvesť 25.12. 2018 vo dvoch skupinkách a podarilo sa im vykoledovať 205€ za čo všetkých darujúcim vyprosujeme veľké Božie požehnanie. Obeta času a financií pre matky a deti z Ugandy je v čase Kristovho Narodenia tým najlepším rozhodnutím.Aj tento rok sa mladí a detí z farnosti Hanušovce nad Topľou zapojili do Dobrej noviny. Naši koledníci ohlasovali Radostnú zvesť 25.12. 2018 vo dvoch skupinkách a podarilo sa im vykoledovať 205€ za čo všetkých darujúcim vyprosujeme veľké Božie požehnanie. Obeta času a financií pre matky a deti z Ugandy je v čase Kristovho Narodenia tým najlepším rozhodnutím.

Foto: TU

POSOLSTVO KRISTOVHO NARODENIA.

Sviatok Božieho narodenia oslávili naši mladí jasličkovou akadémiou. Po svätej liturgii prítomných anjeli voviedli do príbehu narodenia Ježiša Krista. Nasledovala scénka, v ktorej mladí chceli poukázať na to, či sme nenechali ležať Ježiša v jasličkách, či ho pozývame do každodenných situácií, či trávime s ním čas v modlitbe a zvolávame jeho požehnanie na seba a celú svoju rodinu. Nechýbali ani básničky a koľadky. Bohu vďaka za čas a ochotné srdcia našich deti a mladých.

Foto: TU

Sviatok sv. Mikuláša 2018

V nedeľu 9.12.2018 sme sa stretli po svätej liturgii s otcom Mikulášom. Priniesol nám posolstvo lásky a radosti z obdarovania iných. Aj tento rok boli pre všetky deti pripravené mikulášske balíčky, ktoré si osobne prevzali od otca Mikuláša. Odvážnejšie deti potešili prítomných básničkou či pesničkou, za čo boli odmenené potleskom a darčekom.
Vďaka ti svätý Mikuláš, že nás učíš láske.
Pros Boha za nás hriešnych!

FOTO :TU

 

11 Rusnácky ples

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky