Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Pôstne zamyslenia (11.3.2014)

Aj my patríme k tomu ľudu, ktorý na jednej strane túži počúvať Ježiša, a na druhej strane sa zavše kochá v ubližovaní druhým a v ich odsudzovaní. No Ježišov odkaz znie: "Milosrdenstvo!" Práve toto Pánovo posolstvo je pre mňa najmocnejšie: "Milosrdenstvo!" On sám to predsa povedal: " Neprišiel som za spravodlivými; spravodliví sa ospravedlnia sami. Ja som prišiel ku hriešnikom."

(Homília, 17. 3. 2013)

 

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

Pôst so Svätým Otcom Františkom (12.3.2014)

Ako často prahneme po slovách Toho, ktorý je Láska: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?" Problémy a každodenné starosti nás chcú uväzniť do nás samých, do smútku a zatrpknutosti - a to je smrť. Tam nehľadajme Toho, kto je živý! Preto dovoľ Ježišovi vstúpiť do tvojho života, prijmi ho ako dôverného priateľa. On je život! Ak si bol doteraz od neho ďaleko, urob aspoň krôčik - a on ťa prijme s otvorenou náručou. Ak si ľahostajný, odváž sa riskovať - nesklameš sa! Ak sa ti zdá ťažké nasledovať ho, neboj sa mu odovzdať! Môžeš si byť istý, že chce stáť stále bližšie pri tebe a že ti chce darovať pokoj, ktorý hľadáš. Obdaruje ťa silou žiť, žiť podľa jeho vôle.

(Homília, 30. 3. 2013)

 

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

Pôst so Svätým Otcom Františkom (13.3.2014)

Spoveď nie je posedenie u psychiatra, ale vyznanie Pánovi: " Som hriešnik." Vyspovedať sa značí kráčať v ústrety láske Ježiša Krista, s úprimným srdcom a s priezračnosťou dieťaťa. Vyspovedať sa je počin odvahy zahanbiť sa. A  potom prijať zmierenie ako Boží dar. Treba mať odvahu neskrývať hriechy, pomenovať ich pravým menom. 

(Homília, 25. 10. 2013)

 

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

Pôst so Svätým Otcom Františkom (14.3.2014)

"Je nebezpečné pokladať seba za spravodlivých, ale ostatných súdiť. Súdime aj Boha v domnení, že by namiesto odpustenia mal trestať hriešnikov a súdiť na smrť. Tým riskujeme, že zostaneme vymknutí z Otcovho domu! Podobne ako ten starší brat z podobenstva o márnotratnom synovi, ktorý sa namiesto radosti z návratu brata hneval na otca, že ho prijal a vystrojil mu oslavu. Ak v našom srdci niet milosrdenstva a radosti z odpúšťania, nemáme spoločenstvo s Bohom, hoci by sme aj dodržiavali všetky prikázania. Je to predovšetkým láska, čo prináša spásu, nie iba plnenie povinností."

(Anjel Pána, 15. 9. 2013)

 

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky