Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Narodenie Presvätej Bohorodičky

8. september  

   Vo východnom obrade patrí sviatok Narodenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (ľudový názov Narodenie presvätej Bohorodičky) k najstarším sviatkom Bohorodičky. Je veľmi ťažké určiť presný čas vzniku sviatku, ale existujú svedectvá, že už v 4. storočí (330) dala sv. Helena vybudovať v Jeruzaleme chrám na česť sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Oficiálne zavedenie sviatku do liturgického kalendára sa pripisuje cisárovi Mauríciovu, ktorý žil v 6. storočí.

Čítať ďalej: Narodenie Presvätej Bohorodičky

Zvestovanie Bohorodičke Márii, vždy Panne

(25. marec)

   Sviatok Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne pripomína udalosť, kedy bol archanjel Gabriel poslaný k Bohorodičke, aby jej zvestoval, že sa má stať matkou Mesiáša (Lk 1, 26-38). Tento sviatok patrí k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roka.

Čítať ďalej: Zvestovanie Bohorodičke Márii, vždy Panne

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

   (26. december)

   Východná Cirkev si po veľkých sviatkoch spomína na  nasledujúci deň na osoby, ktoré zohrali významnú úlohu v udalostiach sláveného tajomstva.

Čítať ďalej: Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Počatie Presv. Bohorodičky sv. Annou

   Sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou sa v našom liturgickom kalendári slávi 8. decembra.

   O tejto udalosti evanjeliá nič nehovoria. Sviatok sa vyvinul na základe tradície a učiteľského úradu Cirkvi.

Čítať ďalej: Počatie Presv. Bohorodičky sv. Annou

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu

   Sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu (21. november) sa vyvinul na podklade tradície.

Čítať ďalej: Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

 

   (15. august)

   Pamiatku smrti Bohorodičky nazývame zosnutím, pretože jej telo nepodľahlo po smrti rozkladu, ale bolo vzaté do neba. O jej smrti nie sú zaznačené žiadne údaje.

Čítať ďalej: Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky