Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Stretnutie bývalých členov denného stacionára

Dňa 16. mája v priestoroch farského centra P. P. Gojdiča sa uskutočnilo stretnutie bývalých členov denného stacionára. Bolo veľmi príjemné nanovo sa stretnúť, porozprávať, zasmiať sa či pochutnať si na rôznych dobrotách. Bohu vďaka za tento spoločne strávený čas.Na obrázku môže byť: 5 ľudí, , usmievajúci sa ľudia, sediaci ľudia, jediaci ľudia, stôl, jedlo a interiér

Cez Máriu k Ježišovi

Stáva sa peknou tradíciou, že sa každý rok v mesiaci máj stretávame spolu s bratmi rímskokatolíkmi na sv. liturgii pri kaplnke zasvätenej Panne Márii v Hermanovciach. Slávnostnú kázeň predniesol o. Ján Sabo. Po sv. liturgií sme spoločne slávili moleben k Matke Božej. Duchovné potreby vystriedali fyzické a keďže nastal čas obeda bolo pre nás pripravené milé prekvapenie v podobe chutného guľáša. Bodkou za touto slávnosťou bola spoločná opekačka. Bohu a Panne Márií veľká vďaka za krásne prežitý deň.https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q83/c19.0.200.200/p200x200/33135308_1970313839654206_6506834114379776000_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=c06436dc2528a4377843aa97207b4d55&oe=5CB23E6C

Kvetinový záhon

V spolupráci s kurátormi a mladými našej farnosti a finančnej podpore Slovenskej sporiteľne sme vytvorili pri farskom centre P.P. Gojdiča kvetinový záhon, ktorý skrášli okolie chrámu a farského centra. Za pomoc, ochotné ruky a námahu všetkým ďakujeme.Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia, outdoor a príroda

Turistický deň

Dňa 1. mája sa skupinka veriacich z Hanušoviec a Bystrého pripojila k ostatným turistom, ktorí sa vybrali na túru s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom. Trasa začínala v Zámutove a končila v mládežníckom centre Jusková Voľa. Príjemná 7 km prechádzka lesom aj lúkami prospela nielen telu, ale hlavne duši. Bohu a všetkým zúčastneným veľká vďaka.

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q84/c43.0.200.200/p200x200/32956647_1966210023397921_1751957833378693120_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=10f841ef1a9e2cef697984958c5c91db&oe=5C7ED039

Posvätenie kolivy

Päťdesiat rokov po smrti Teodora Tyrona sa rozhodol cisár Julián Apostata zneuctiť kresťanský pôst. Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť postia. Preto si k sebe zavolal predstaveného Carihradu a nariadil mu, aby celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta boli pokropené krvou zvierat z pohanských obiet. Vtedy sa Teodor Tyron zjavil carihradskému patriarchovi Eudoxiovi a nariadil mu, aby zvolal všetkých kresťanov a zakázal im kupovať potraviny na tržniciach. Keď sa ho patriarcha spýtal, čo majú jesť, svätý mu odpovedal, aby jedli kolivu – varenú pšenicu s medom. Tak zachránil sv. Teodor kresťanov pred poškvrnením. Keď Julián videl, že je jeho nariadenie neúčinné, dal ho odvolať. Povolil predávať nepoškvrnené potraviny. Od tej doby slávi Cirkev prvú sobotu Veľkého pôstu pamiatku sv. Teodora Tyrona. V piatok prvého týždňa Veľkého pôstu na liturgií vopred posvätených darov sme aj my posvätili kolivu, ktorú sme s chuťou spoločne zjedli vo farskomm centre a tak sa posilnili v prežívaní sv. Štyridsiatnice.

Na obrázku môže byť: 2 ľudia, stojaci ľudia a interiér

Farský karneval

Fašiangy sú časom zábav, radosti a karnevalov. Nebolo tomu ináč ani tohto roku. Dňa 10. februára sa v našom centre P. P. Gojdiča konal farský karneval. V úvode o. Pavol všetkých privítal a modlitbou odštartoval karneval. Potom sa jednotlivé masky predstavili a vysvetlili dôvod, prečo si túto masku vybrali. Nasledovala hudba a tanec, ktoré si deti naplno vychutnali. Nechýbali ani ukazovačky a veselý spev. Na záver boli masky odmenené peknou cenou. Počas celého karnevalu si deti mohli pochutnať na vynikajúcich šiškách, pirohoch, detskom punči a ostatných dobrotách. Ďakujeme Bohu a všetkým za príjemnú zábavu.

Na obrázku môže byť: 20 ľudí, , usmievajúci sa ľudia, stojaci ľudia a interiér

 

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky