Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Pánove sviatky

 

    Filipovka

    (15. november - 19. december)

 

 

 

 

 

 

   Na veľké a slávne udalosti vykúpenia Cirkev pripravuje veriacich pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok Narodenia Ježiša Krista.Aj na tento sviatok pripravuje Cirkev pôstnym obdobím, ktoré ho predchádza.

   Pôst pred Narodením Pána je nazývaný Filipovka, pretože sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia.

Čítať ďalej: Prežívame predvianočný pôst

 

   

   Sviatok  Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa slávi 2. februára, pripomína udalosť zo Svätého Písma, opísanú v evanjeliu od Lukáša (Lk 2, 22-39). Presvätá Bohorodička a sv. Jozef chceli splniť zákon a preto obetovali v chráme dve hrdličky. Tu sa s nimi stretol starec Simeon, ktorému bolo predpovedané, že neumrie, pokiaľ neuvidí Mesiáša. Ten chválil Boha známym chválospevom.

Čítať ďalej: Stretnutie nášho Pána, Ježiša Krista

  

   Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

   (25. december)

   Kresťania v prvých troch storočiach neslávili osobitne sviatok Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (ľudovo Sviatok Narodenia Ježiša Krista). V tom čase bol známy iba sviatok Bohozjavenia Pána, ktorý obsahoval v sebe nielen sviatok Bohozjavenia, ale aj Narodenia Ježiša Krista.

Čítať ďalej: Narodenie Božieho Syna

 

   Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst Ježiša Krista v Jordáne (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22). Bohozjavením sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil v podobe holubice.

Čítať ďalej: Bohozjavenie Pána

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky