Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Naša farnosť

pondelok, 10 december 2012 11:51

Nový mobilný operátor

   Skoro každý deň počujeme vetu: „Médiá ovládli svet!“ Že to nie je pravda? Skúsme sa pozrieť okolo seba. Sme svedkami využívania rozličných nových foriem komunikácie na ovplyvňovanie spoločenského vedomia jednotlivcov aj celých spoločenstiev, na zmanipulovanie verejnej mienky a na obranu záujmov skupín riadiacich politiku a hospodárstvo. V rukách detí, mládeže, starších i starých…
štvrtok, 06 december 2012 12:30

Myšlienka na rozjímanie

    "Podstatou nášho pôstu nie je zdržanlivosť od pokrmov. Ak svoju dušu neodvádzame od neprávosti a ak nedržíme na uzde svoj jazyk pred potupovaním svojich blížnych, vtedy odopierame svojmu telu pokrm bez úžitku."                                         …
nedeľa, 02 december 2012 22:42

Kvetná nedeľa

       Kvetná nedeľa      Vstup Ježiša Krista do Jeruzalema    Od prvých storočí slávi Východná Cirkev pamiatku vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema v nedeľu pred Paschou.    Na základe niektorých svedectiev z 3.-4. storočia, zhromaždili sa kresťania popoludní na Kvetnú nedeľu na Olivovej hore na ďalšiu pobožnosť.…
streda, 28 november 2012 23:04

Vitajte na našej stránke

      Vitajte na internetovej stránke Gréckokatolíckej farnosti Hanušovce n/T.!     Rozhodli sme sa aj my takouto formou oslovovať ľudí a informovať ich o živote nášho farského spoločenstva.    Dnes je už bežným javom, že sa internet využíva vrámci Cirkvi nielen ako zdroj informácií, ale aj ako jedna z…
Strana 15 z 15

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky