Dnes je: , čas:  

TML> Tvorba webu

Slovo Svätého otca

Slovo Svätého otca

Jorge Mario Bergoglio sa narodil v Buenos Aires ako jedno z piatich detí talianskych prisťahovalcov z kraja Piemont. Jeho otec Mário José Bergoglio bol železničným pracovníkom. Jeho matka sa volala Regina Mária Sívori.
Získal titul magistra chémie na Univerzite Buenos Aires (špan. Universidad de Buenos Aires). V 21 rokoch sa rozhodol byť kňazom.
Kňazské pôsobenie
Bergoglio vstúpil do Spoločnosti Ježišovej dňa 11. marca 1958 a študoval, aby sa stal kňazom v jezuitskom seminári vo Villa Devoto (časť Buenos Aires).
V roku 1960, Bergoglio získal certifikát z filozofie z „Colegio Máximo San José“ v San Miguel. V rokoch 1964 a 1965 učil literatúru a psychológiu na „Colegio de la Inmaculada“ (stredná škola) v provincii Santa Fe v Argentíne, a roku 1966 učil rovnaké predmety na „Colegio del Salvador“ v Buenos Aires.
V roku 1967, keď dokončil štúdium teológie prijal kňazskú vysviacku, ktorú mu udelil arcibiskup Ramón José Castellano. Bolo to 13. decembra 1969. Sľuby zložil 22. apríla 1973. Potom pôsobil ako profesor teológie a argentínsky provinciál jezuitov (v rokoch 1973 až 1979).
V roku 1980 bol pozvaný ako rektor seminára v „San Miguel“. V tejto funkcii slúžil až do roku 1986. Neskôr pracoval na doktorskej dizertácie na „Sankt Georgen“ v Nemecku. Potom sa vrátil do Argentíny, aby slúžil ako spovedník a duchovný riaditeľ v Córdobe.
Biskup
20. mája 1992 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa v Buenos Aires, biskupskú vysviacku prijal 27. júla toho istého roku z rúk arcibiskupa Buenos Aires kardinála Antonia Quarracina. V júli 1997 bol vymenovaný za arcibiskupa koadjútora. Funkcie arcibiskupa sa ujal 28. februára 1998 po smrti kardinála Quarracina. Od r. 1998 bol aj ordinárom pre východných katolíkov v Argentíne, teda pre tých, ktorí v krajine nemali svoju eparchiu.
Kardinál
Pri konzistóriu 21. februára 2001 ho pápež Ján Pavol II. menoval za kardinála. Ako kardinál, bol Bergoglio vymenovaný na päť administratívnych pozícií v rímskej kúrií:
• Člen Kongregácie pre Bohoslužbu a sviatosti
• Člen Kongregácie pre klérus
• Člen Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
• Člen Pápežskej rady pre rodinu
• Člen komisie pre Latinskú Ameriku
Kardinál Bergoglio sa stal známy pre osobné pokory, dogmatický konzervativizmus a záväzok k sociálnej spravodlivosti. Jeho jednoduchý štýl prispel k jeho povesti pokory. Žil v malom byte, skôr než v honosnej biskupskej rezidencii. Používal verejnú dopravu namiesto limuzíny.
Pri konkláve v roku 2005 bol považovaný za jedného z možných nástupcov zosnulého pápeža. Od 8. novembra 2005 až do roku 2011 (dve trojročné funkčné obdobia) bol predsedom Argentínskej biskupskej konferencie.
Pápež
Po konkláve v roku 2013 sa 13. marca po piatej voľbe stal o 19:06 SEČ (UTC+1) 266. pápežom. Vybral si meno František podľa sv. Františka z Assisi. Oficiálne sa jeho meno uvádza bez rímskej číslice. Pred verejnosť vystúpil na balkóne vo Vatikáne o 20:22 SEČ.Svojho úradu sa ujal na sviatok sv. Jozefa 19. marca 2013 slávnostnou svätou omšou na Námestí svätého Petra vo Vatikáne.
 

"Niektorí vravia: " Ja sa predsa spovedám priamo Bohu."  Nuž, ozaj pohodlné riešenie, čosi ako spoveď cez e-mail, však? Ďalekému Bohu niečo iba oznámim. Žiaden  rozhovor medzi štyrmi očami, žiadne stretnutie z tváre do tváre. Ďalšia skupina kresťanov sa zasa spovedá…
"Mária vie počúvať Boha. No pozor: to nie je obyčajné povrchné vypočutie, ale pozorná, ochotná a prijímajúca otvorenosť voči Bohu. Nie ako naša občasná rozptýlenosť pred Pánom alebo ľuďmi: počujeme síce slová, ale nepočúvame ich ozajstne. No Mária je pozorná, sústredene…
"Sme ako apoštoli v Evanjeliu: často upätí na svoje istoty, ustrnutí v spomienkach nad hrobmi zosnulých, čo akoby len prežívali v historickej pamäti na spôsob významných osobností. My sa však bojíme Božích prekvapení v našom živote! On nás však prekvapuje vždy, už je…
"Nová evanjelizácia vyzýva k odvahe kráčať proti prúdu, obrátiť sa od modiel k jedinému pravému Bohu. Nemôže súčasne používať iný jazyk ako jazyk milosrdenstva, najprv činmi i postojmi, a potom slovami. Každý pokrstený je Christoforus – nositeľ Krista, ako hovorievalistarokresťanskí svätí otcovia. Kto stretol Krista, ako tá Samaritánka pri studni,…
"Zaujímavé - Boh je plný radosti! Akej radosti? Potešením Boha je odpúšťať! Je to radosť pastiera nachádzajúceho svoju ovečku; radosť ženy nachádzajúcej stratený peniaz; radosť otca prijímajúceho strateného syna, ktorý zomrel a vrátil sa živý do Otcovho domu. V tom je celé,…
"Pane, daj nám všetkým svoju milosť a silu, aby sme boli hlboko zjednotení s Kristom, ktorý je uholným kameňom, pilierom a oporou nášho života i života celej Cirkvi. Aby sme boli jej živými kameňmi, o to sa modlíme vedení Kristovým Duchom." (Katechéza, 26. 6. 2013)…
"Je to Boží plán, aby sme sa všetci dokázali podeliť o dobrá zeme; aby nikto nemusel čeliť neľudským životným podmienkam, aby nezostal bez jedla, aby nezomrel pre nemožnosť dostať sa k lekárovi. Žiaľ, je to práve osobný a spoločenský hriech, čo…

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky