Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Oznamy

Oznamy (1)

sobota, 26 apríl 2014 13:02

Aliancie za rodinu

Napísal(a)

 

Je referendum NUTNÉ?

Hrozí nám niečo?

Sledujúc zahraničie, kde sa nátlak nikdy nezastavuje, ale vždy pokračuje od

registrovaných partnerstiev, cez "manželstvá" homosexuálov a adopcie detí až po

tresty za vyslovenie svojho názoru, sme po dlhej a zodpovednej úvahe zahŕňajúcej mnohé 

konzultácie prišli k presvedčeniu, že referendum O OCHRANE RODINY je nevyhnutné.

Dnes ešte môžeme...

Sme si vedomí veľkosti tohto kroku, avšak uvedomujeme si aj to, že dnes ešte môžeme tieto

kľúčové hodnoty chrániť, zajtra môže byť neskoro. Akonáhle totiž povolíme registrované 

partnerstvá, kvôli európskym súdom im musíme priznať takmer rovnaké práva, ako

manželstvu, vrátane adopcií. 

Vítame všetky snahy politikov zamerané na zlepšenie situácie v oblasti ochrany manželstva 

a rodiny. Avšak žiadna zo súčasných aktivít zatiaľ nenapĺňa ciele Aliancie v celej ich šírke a 

najmä naliehavosti.

4 kľúčové otázky

Preto sme 5.apríla spustili zber podpisov pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE

RODINY s nasledujúcimi otázkami [vysvetlenia k dôležitosti otázok nájdete po kliknutí na 

ne]:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 

zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná 

osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané 

iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného 

spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Ústavnosť

Otázky sme konzultovali s viacerými expertmi na ústavné právo a sme presvedčení, že 

spĺňajú podmienky na vyhlásenie.

Nechceme experimenty na deťoch

Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty s deťmi a rodinami. Žiadne 

iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať 

manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia

otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na výchovu svojich detí v súlade 

s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho 

správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu.

Spolu s jesennými voľbami

Sme radi, že novozvolený pán prezident Andrej Kiska nám ešte pred druhým kolom 

volieb sľúbil, že ak petícia splní ústavné požiadavky, tak referendum vypíše a ak to bude 

možné, spojí ho s voľbami, aby sa šetrili náklady. Prieskumy ukazujú, že Slovensku na 

rodine záleží, že manželstvo vníma ako veľmi dôležité, že nechce pokusy na deťoch. Aj preto 

sme presvedčení, že referendum bude úspešné. 

 

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky