Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Naša farnosť

nedeľa, 05 január 2014 20:23

Bohozjavenie Pána

     Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst Ježiša Krista v Jordáne (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22). Bohozjavením sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil v podobe holubice.
streda, 25 december 2013 15:17

Zhromaždenie k Presv. Bohorodičke

      Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke     (26.december)      Východná Cirkev si po veľkých sviatkoch spomína na  nasledujúci deň na osoby, ktoré zohrali významnú úlohu v udalostiach sláveného tajomstva. Na prvom mieste je pri sviatku Narodenia Ježiša Krista jeho matka Panna Mária. Už v prvých storočiach sa veriaci zhromažďovali na druhý…
pondelok, 23 december 2013 15:10

Narodenie Božieho Syna

      Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista    (25. december)    Kresťania v prvých troch storočiach neslávili osobitne sviatok Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (ľudovo Sviatok Narodenia Ježiša Krista). V tom čase bol známy iba sviatok Bohozjavenia Pána, ktorý obsahoval v sebe nielen sviatok…
piatok, 06 december 2013 10:35

Svätý Mikuláš nie je vymyslený...

      Náš otec svätý mikuláš divotvorca, arcibiskup lykijskej myry    (6.december)    Mikuláš neexistje, Mikuláš je vymyslený...často počúvame takéto názory..tak tu je niekoľko historických udalostí zo života svätého Mikuláša.    Sv. Mikuláš (z gréckeho slova Nikolaos – víťaz nad národmi) je príkladom obetavej lásky k blížnemu a milosrdného prístupu k človeku.

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky