Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Webové odkazy komerčné

Najnovší užívatelia

  • semanp
  • Williampuse
  • Felixclins
  • Jasonwhoxy
  • dfnfdxtnsrtn

Zoznam všetkých textov z Liturgického roka

Modlitba Jána Pavla II. k Fatimskej Panne Márii

   Keď sa utiekame k tebe, Božia Matka, ktorá si nám darovala Ježiša - požehnaný plod tvojho najčistejšieho lona, Slovo, ktoré sa stalo telom, Vykupiteľa sveta, osobitne sladko nám znie jeho slovo, ktoré adresoval tebe a ktorým ťa urobil našou Matkou: „Žena, hľa tvoj syn!"

   Preto, Matka, podobne ako apoštol Ján aj my ťa chceme vziať do nášho domu, aby sme sa od teba učili pripodobniť sa tvojmu Synovi.

   Žena, hľa tvoje deti! Sme tu pred tebou, aby sme tvojej materinskej starostlivosti zverili samých seba, Cirkev, celý svet.

   Vypros nám u svojho milovaného Syna, aby nás štedro obdaroval Svätým Duchom, Duchom pravdy, ktorý je prameňom života. Prijmi ho pre nás a s nami ako v prvotnej jeruzalemskej komunite zídenej v deň Turíc.

   Nech Duch otvorí srdcia spravodlivosti a láske, nech osoby a národy vedie k vzájomnému porozumeniu a pevnej túžbe po mieri.

   Zverujeme ti všetkých ľudí, počnúc najslabšími: deti, ktoré ešte neprišli na svet, i tie, ktoré sa narodili v chudobných a bolestných podmienkach; mladých, ktorí hľadajú zmysel; ľudí, ktorí sú bez práce,
aj tých, ktorí trpia hladom a chorobou.

   Zverujeme ti zadĺžené rodiny, starých ľudí, o ktorých sa nik nestará, i tých, čo sú opustení a bez nádeje.
   Ó Matka, ty poznáš bolesti a nádeje Cirkvi a sveta;
pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, ktoré život nadelil každému, a daj, aby vďaka úsiliu všetkých nezvíťazila tma nad svetlom.

   Tebe, Zornica spásy, odovzdávame našu cestu života, aby pod tvojím vedením všetci objavili Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorému s Otcom i Svätým Duchom vzdávame slávu, teraz i vždycky i na veky vekov.

   Amen.

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky