Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Martin Antuš

Martin Antuš

Venujem sa fotografovaniu a tak trochu tvorbe web stránok. 

URL webstránky: http://www.Fotom.sk E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

"Skúsenosťou svätého Pavla bolo nesenie pokladu viery v hlinenej nádobe. O túto skúsenosť sa delí s nami všetkými, ponúka tento svoj pohľad aj nám ostatným. Neľaká sa pohľadu na hlinenú nádobu, veď poklad nesený v nej spočíva na Ježišovi Kristovi: od Neho prichádza odvaha, smelosť a apoštolská horlivosť." (Posolstvo 25. 2. 2004)

"Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k svojmu Bohu a Pánovi s otvoreným srdcom. Toto silné a podnetné pozvanie platí pre všetkých bez výnimky. Roztrhni si srdce a nie šaty formálneho, farizejského, neplodného pokánia. Roztrhni si srdce a nie šaty formálnej úcty a pôstu, ktorý ťa napokon dokonca uspokojuje. Roztrhni si srdce a nie šaty povrchnej modlitby sústredenej na seba, ktorá nedosahuje najhlbšie vnútro tvojho života, nedotknutého a uzatvoreného pred Božím impulzom." (Homília 13. 2. 2013)

piatok, 11 apríl 2014 07:49

Gréckokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť v Hanušovciach nad Topľou vznikla odlúčením z farnosti  Remeniny 1.2.2000. Zakladajúcu listinu podpísal o. biskup Ján Hirka, vtedajší prešovský eparcha. Veriaci gréckokatolíckeho obradu začali praktizovať bohoslužby v obrade 21.11.1999. Pod farnosť Hanušovce nad Topľou patrí ďalších 5 (väčšinou maličkých dediniek) a počet veriacich vo farnosti je 430!
Vjúli 2001, na základe stavebného povolenia, boli započaté práce na stavbe nového chrámu, ktorého základný kameň pol posvätený 9.12. 2001. Chrám bol zasvätený blaženému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
Vďaka nadáciám PRO DOMO DEI a IN NOT a obetám veriacich gréckokatolíckej farnosti Hanušovce nad Topľou sa gréckokatolíci v Hanušovciach dočkali nového chrámu a 3. august 2003 bol dňom, kedy prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak SJ počas slávnostnej liturgie  posvätil novopostavený chrám. 
Existencia gréckokatolíckeho spoločenstva výraznou mierou prispela k ekumenickému dialógu, čo je možné vidieť aj z akcií, organizovaných jednotlivými cirkvami v Hanušovciach nad Topľou.
21. november 2010 bol ďalším významným dňom našej farnosti, kedy Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, už ako prešovský arcibiskup, posvätil nové pastoračné centrum. Toto nové farské centrum, zasvätené tiež biskupovi P.P. Gojdičovi, bolo postavené vrámci Programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG III/A Poľsko –Slovenská republika, keď sa našim družobným partnerom stala Gmina Nozdrzec. Vďaka tomuto projektu a nasledujúcim aktivitám sa začala spolupráca medzi obidvoma partnermi projektu, ktorého výsledkom je už dvojnásobné stretnutie rodín z miest. 
5. júna 2005 sa začali pravidelné bohoslužby pre gréckokatolíkov aj v Bystrom, ktorá je filiálnou obcou farnosti. Existencia gréckokatolíckych veriacich v obci Bystré nie je novodobá záležitosť. Ak si zoberieme historické štatistiky, tak už z roku 1749 existujú archívne dokumenty, v ktorých sa píše, že v tomto roku bolo v obci evidovaných 163 gréckokatolíkov, čo bolo najviac v Bystrom (evanjelikov a.v. 162, rímskokatolíkov 119...). V roku 2001 sa ku gréckokatolíckemu obradu prihlásilo 148 veriacich. Bude veľmi zaujímavé sledovať štatistiky posledného sčítania ľudu.
Bohoslužby pre gréckokatolíckych veriacich sa praktizujú v  rímskokatolíckom Pastoračnom dome – v Kolónii. Život gréckokatolíckych veriacich však nie je obmedzený iba na bohoslužby. Veriaci sa zúčastňujú mnohých iných aktivít vrámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, organizujú výlety, tábory pre deti, či púte. Po šiestich rokoch novodobej existencie možno smelo konštatovať, že gréckokatolícka cirkev je už plne etablovanou cirkvou v obci Bystré a stala sa súčasťou jej života.
Roky totalitného režimu, roky likvidácie, prenasledovania gréckokatolíckej Cirkvi mali za následok strácanie autentickosti a odklon od starootcovských tradícií. Častá konfrontácia s rímskou bohoslužbou v tomto období, mala za následok odsúvanie, ba dokonca odbúravanie východných zvláštností bohoslužobného života. V náväznosti na to, sv. otec Ján Pavol II. v dekréte o východných cirkvách Orientalium Ecclesiarum vyslovil zaujímavú myšlienku: „Nech všetci východní kresťania vedia a sú presvedčení, že si môžu, ba majú navždy zachovať svoje právoplatné liturgické obrady a spôsob života a že sa nemajú zavádzať zmeny, iba ak si ich vyžaduje skutočný organický vývoj. Toto všetko majú teda s najväčšou vernosťou zachovávať východní kresťania sami, a  majú si nadobudnúť čoraz väčšie vedomosti a čím dokonalejšiu prax v týchto veciach. Ak sa však od nich nenáležite odchýlilia vinou okolností alebo niektorých osôb, nech sa usilujú vrátiť k tým tradíciám.“
Pochopiteľne, že nemusí byť pre človeka ľahké zistiť po mnohých rokoch, že patrí do inej cirkvi, ako si doteraz vo viere myslel. Ešte náročnejšie môže byť preňho pochopiť svoj vlastný obrad a začať ho praktizovať v každodennom živote. Zachovanie a rozvíjanie vlastného obradu je však morálnou povinnosťou veriacich, v našom prípade osobitne gréckokatolíkov, voči svojim otcom, ktorí za vernosť Katolíckej cirkvi neraz obetovali aj svoj vlastný život. 
Je preto naozaj veľmi potešujúce, že sa mnoho ľudí, či už v Hanušovciach nad Topľou, v Bystrom alebo v iných obciach vôbec, vrátilo k svojim tradíciám a koreňom aj vďaka byzantskému obradu, ktorý je už trvalou súčasťou tohto regiónu.  

"Aj my sme ten zástup z Evanjelia, Pán aj nám ticho vysvetľuje tajomstvo Eucharistie. A vždy znovu nám opakuje, že nasledovať ho znamená vyjsť zo seba a zmeniť ponímanie svojho života nie ako vlastníctva, ale ako života darovaného Bohu a ľuďom. Eucharistia nás vedie od bytia masy k bytiu spoločenstva, od anonymity k osobnému zdieľaniu. Eucharistia je sviatosťou zdieľania, ktorá nás vyvádza z individualizmu do putujúceho spoločenstva."(Homília 30. 5. 2013)

"Boh Zmluvy neodvoláva to, čo raz prisľúbil: vo veci dobra svojich detí je neodbytný. Keď už my strácame trpezlivosť, on začína čakať a necháva v nás jemnocitne znieť svoje milujúce otcovské slovo." (Pôstne posolstvo 21. 2. 2007)

"Nebuďte smutní, kresťan nesmie byť taký! Nenechajte sa nikdy odradiť! Veď naša radosť nepochádza z vlastnenia množstva vecí, ale zo stretnutia s osobou – Ježišom medzi nami. Naša radosť sa rodí z vedomia, že s ním nikdy nie sme opustení, ani v ťažkých chvíľach, ani vtedy, keď nás na ceste životom stretáva veru nemálo zdanlivo neprekonateľných problémov a prekážok! V takýchto chvíľach sa zvykne so svojimi zákernými slovami prikrádať diabol maskovaný za anjela. Nepočúvajte ho! Nasledujme Ježiša! My nasledujeme a sprevádzame Ježiša vediac, že to on nás sprevádza, nesúc nás na svojich pleciach: v tom spočíva naša radosť a nádej, ktorú máme ponúknuť tomuto nášmu svetu. Prosím vás, nedajte si zobrať nádej, je to dar od Ježiša!" (Homília 24. 3. 2013)

"Evanjelium nám predstavuje epizódu s cudzoložnou ženou, ktorú Ježiš zachránil pred rozsudkom smrti. Oslovuje nás Ježišov postoj. Nepočujeme slová opovrhnutia, ani odsúdenia, iba slová milosrdnej lásky a pozvania k obráteniu: " Ani ja ťa neodsudzujem, teraz choď a viac nehreš." Nuž, bratia a sestry, tvár Boha je tvárou milosrdného otca. Pomysleli ste niekedy na trpezlivosť Boha voči každému z nás? Na jeho milosrdenstvo, že vždy má trpezlivosť s nami, že nám rozumie a vytrvalo čaká? Čaká neúnavný vo svojom odpúšťaní, ak sa k nemu dokážeme vrátiť s kajúcim srdcom." (Anjel Pána 17. 3. 2013)

"Predstavujem si Ježiša, ako plače pred hrobom priateľa Lazára. Alebo trpký vzlykot Petra, čo po zapretí Ježiša stretáva jeho milosrdný a láskyplný pohľad. Alebo otca očakávajúceho márnotratného syna, ktorému hneď po jeho zahliadnutí beží ďaleko v ústrety. Predstavujem si aj Pannu Máriu, sprevádzajúcu Ježiša až pod kríž. Sme aj my schopní takejto pozornej a starostlivej lásky? Veríme v lásku voči Bohu a ostatným ľuďom? Alebo sme v tomto smere nominalisti, neveriaci v reálny obsah ušľachtilých pojmov? Nech naše slová nie sú abstrakciou v zmysle iba vec pre vec, lebo veď stretávame hneď vedľa seba konkrétneho brata a sestru! Dokáže nás znepokojiť jeho núdza? Alebo zostávame uzatvorení sami do seba, do našich komunít, často skôr komótnych ako ozaj komunitných? Nežijeme niekedy v panelákoch či komunitách bez poznania ľudí ako našich blížnych hneď vedľa nás? S bolesťou myslím na staromládenecké maniere zasvätených osôb bez duchovnej plodnosti. Ale starostlivá a pozorná láska nás pobáda vykročiť smerom k druhému človeku nečakajúc, kedy on sám poprosí o pomoc. Láskyplná starostlivosť nám získa pastoračnú účinnosť. O nej si sami sebe položme otázku: aké je ovocie mojej duchovnosti, ovocie mojej pastorácie?" (Homília 28. 8. 2013)

"Prosíme Pána, aby nás naplnil mocou svojho zmŕtvychvstania a ukázal svetu plnosť nového života. Lebo po Ježišovom zmŕtvychvstaní začína nový život - práve o ňom sa Ježiš rozprával s Nikodémom. Mal sa narodiť zhora, začať odznovu. Učený Nikodém sa pýtal, ako sa človek môže narodiť znova; po návrate do lona matky? Ježiš však hovoril o inej dimenzii, o narodení zhora, čiže narodení z Ducha. Ide o nový život prijatý v krste, aby sa potom ďalej rozvíjal." (Homília 9. 4. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

piatok, 04 apríl 2014 09:28

Rozhlasové duchovné cvičenia

  s vladykom Cyrilom Vasiľom

03.04.2014 18:00 - 05.04.2014 23:59

Miesto konania: Slovensko, Rádio Lumen

 

Rádio LUMEN chystá 7. rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi. Uskutočnia sa na tému "Čnosti". Pri tejto príležitosti prinášame program duchovných cvičení.

 

 

 

Upútavka č. 1

 

 

Upútavka č. 2


Program duchovných cvičení:

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky