Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Martin Antuš

Martin Antuš

Venujem sa fotografovaniu a tak trochu tvorbe web stránok. 

URL webstránky: http://www.Fotom.sk E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

"Boží Syn prišiel medzi nás v našom ľudskom tele a zdieľal s nami radosti a bolesti, víťazstvá i prehry nášho jestvovania. Až po výkrik kríža, keď to všetko prežíval cez vernú lásku k Otcovi oslovovanému: " Abba, Otecko." To svedčí o neuveriteľnej láske Boha voči každému človeku, ktorému priznáva neoceniteľnú hodnotu. Preto je každý z nás pozvaný osvojiť si Ježišov milujúci pohľad a jeho rozhodnutie pre lásku, prijať jeho spôsob bytia, myslenia, konania." (List Scalfarimu 4. 9. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Spoveď nie je ani sedenie u psychiatra, ani pobyt v mučiarni. Ale priznanie pred Bohom: "Som hriešnik." Nech je pre nás vzorom múdrosti detí, ktoré niekedy ďaleko presahujú získanú múdrosť dospelých. Deti nikdy nehovoria všeobecne, vedia veru byť veľmi konkrétne vo svojej jednoduchej pravdivosti. My dospelí však hľadáme všemožné úniky v snahe zakrývať naše úbohosti. No prežiť zahanbenie pred Bohom – to je veľká milosť. Veď schopnosť povedať v rámci sviatosti zmierenia: "Hanbím sa," to skutočne otvára naše srdce Pánovmu odpusteniu." (Homília 25. 10. 2013)

 

"Nech nám Pán Ježiš, ktorý posvätil svojimi štyridsiatimi dňami na púšti naše pôstne putovanie, pomôže živiť sa ako On každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Nech nás Panna Mária ochraňuje a sprevádza v tejto príprave na Veľkú noc." (List kňazom a zasväteným osobám 15. 2. 2006)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Ježiš káže ako ten, ktorý má autoritu a moc. Uzdravuje, povoláva učeníkov nasledovať ho, odpúšťa. Toto všetko mohol v Starom Zákone len a len Boh. Viac ráz opakovaná otázka o Ježišovej identite v Evanjeliu svätého Marka : " Kto je tento?", vyplýva z autority a moci odlišnej od autority a moci tohto sveta. Lebo sa nezameriava na nadvládu nad ostatnými ľuďmi, ale na službu druhým, obdarovaným takto slobodou a plnosťou života." (List Scalfarimu 4. 9. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Pasca, ktorá nás paralyzuje, spočíva v presvedčení o nemožnosti zlepšiť určité situácie. To je ťažké pokušenie! Pokušenie zdĺhavo rozvažovať, či vôbec má zmysel snažiť sa o zmenu toho všetkého. Môžeme vykonať čosi v záujme tejto situácie? Oplatí sa pokúsiť sa o to vo svete, ktorý aj tak pokračuje v maškaráde plnej ignorancie a výhovoriek? Keď napokon vidíme skutočnosť jasne a snažíme sa konať, ohlási sa hriech, zraňujúci so všetkou svojou ničivou silou našej telesnosti..." (Homília 13. 2. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Ježišovo pomazanie, ktoré na nás spočinulo spolu s jeho spásonosnou účinnou mocou, máme prežívať vnútorne. Lebo na perifériách života je toľko utrpenia, preliatej krvi, zaslepenosti túžiacej po uzdravení, otrokov toľkých zlých pánov... Nie, skúmanie seba a opakované analýzy seba nie sú tou pravou cestou k Pánovi: kurzy svojpomoci môžu byť v živote užitočné, no prežívanie nášho kňazského života od jedného kurzu k druhému a od jednej metodiky k druhej vedie k pelagianizmu, ktorý podceňuje pôsobenie Božej milosti. Tá sa totiž aktivizuje a umocňuje priamo úmerne viere, s akou vychádzame zo seba, darujúc druhým seba i Ježišovo evanjelium." (Homília 28. 3. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Evanjelium predkladá dva typy modlitby: farizejovu falošnú a mýtnikovu autenticku. Farizej stelesňuje postoj, zameraný namiesto vďačnosti za dobrodenia milosrdného Boha predovšetkým na vlastné uspokojenie. Farizej pokladá sám seba za poriadneho a spravodlivého, na čo je aj patrične hrdý, súdiac z vysokého piedestálu všetkých ostatných. Na rozdiel od neho mýtnik neznásobuje slová, lebo jeho striedma a pokorná modlitba je preniknutá vedomím vlastnej nehodnosti a mizérie. Toto je ten človek, ktorý naozaj uznáva potrebu odpustenia od milosrdného Boha. Kým sa teda mýtnikova modlitba  - ako modlitba chudobného - páči Bohu a dosahuje nebesá, modlitbu farizeja ťaží balast márnivosti." (Homília 27. 10. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Ježiš je Synom Boha, ktorý je láska. A ktorý celou svojou osobnosťou chce, aby sa skutočne každý človek sám objavil ako jeho ozajstné dieťa, a žil tak. Pre kresťanskú vieru to nachádza svoje potvrdenie v tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Nie pre zdôraznenie triumfu nad odmietajúcimi, ale na dôkaz Božej lásky mocnejšej ako smrť. Sila Božieho odpustenia premáha každý hriech, preto sa oplatí obetovať vlastný život až do konca ako svedectvo o nesmiernosti tohto daru." (List Scalfarimu 4. 9. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

"Ako teda máme po kresťansky kráčať cestou, na ktorej nás stretajú pokušenia? Keď sa na nám do cesty postaví diabol, aby nás znepokojoval? Na Ježišovom víťazstve nad zlom a diablom nemožno mať iba polovičatú účasť. On sám hovorí: "Buď si so mnou, alebo proti mne; kto nie je so mnou, ten je proti mne. A kto nezhromažďuje, ten rozhadzuje." Ježiš prišiel pre celé ľudstvo, aby zničil diablovo dielo a aby nás oslobodil z jeho otroctva." (Homília 11. 10. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


"Niektorí vravia: " Ja sa predsa spovedám priamo Bohu."  Nuž, ozaj pohodlné riešenie, čosi ako spoveď cez e-mail, však? Ďalekému Bohu niečo iba oznámim. Žiaden  rozhovor medzi štyrmi očami, žiadne stretnutie z tváre do tváre. Ďalšia skupina kresťanov sa zasa spovedá len tak abstraktne a nekonkrétne. Čiže vôbec." (Homília 25. 10. 2013)

Zamyslenie vo video podobe je možné nájsť na TV LUX (kliknite).


 

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky